Informatie bescherming persoonsgegevens

 • 1. Algemeen


  De bescherming van uw persoonlijke gegevens vinden wij erg belangrijk. Daarom willen wij u hier informeren over de bescherming van persoonsgegevens in onze onderneming. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming, de AVG (Uitvoeringswet van de AVG) resp. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Onze medewerkers en gemachtigden zijn verplicht om de algemene bepalingen voor gegevensbescherming na te leven. Hieronder vindt u informatie over de soort, omvang en doel van de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens en uw rechten.

 • 2. Als u onze website bezoekt


  2.1 Omvang van de gegevensverwerking

  In het geval van puur informatief gebruik van de website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. De volgende gegevens worden verzameld, die technisch noodzakelijk zijn om u onze website te laten zien en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen. Rechtsgrondslag daarvoor is art. 6 lid 1 f AVG:

  • Datum en tijdstip van de toegang
  • Adres van de verwijzende website
  • Opgeroepen bestand
  • Hoeveelheid verzonden gegevens
  • Browsertype en -versie


  2.1.1 Cookies

  Onze website gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand waarmee een website een browser kan herkennen. Cookies worden bij het oproepen van een website opgeslagen in een tekstbestand op de computer en de volgende keer dat de webserver wordt opgeroepen opnieuw opgeroepen en uitgelezen. Als gebruiker kunt u via uw browserinstellingen zelf beslissen of en welke cookies u wil toestaan, blokkeren of verwijderen. Een handleiding voor uw browser vindt u hier: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Google Chrome mobile, Microsoft Edge, Safari, Safari mobile. Alternatief kunt u ook een zogenaamde ad-blocker, zoals bijv. Ghosteryi installeren.

  Webanalyse

  Om de inhoud van onze website en de gebruiksvriendelijkheid steeds te verbeteren en te optimaliseren gebruiken wij analyse-technologieën van Webtrends Inc. met het product „Webtrends Analytics“ en van Google Inc. met het product „AdWords Conversion Tracking“. Daarbij worden de sessie- en interactiegegevens van de websitebezoekers verzameld en statistisch geanalyseerd. Voor dit doel worden cookies gebruikt. De sessie- en interactiegegevens worden nooit persoonsgebonden verwerkt maar uitsluitend anoniem.

  Voor een deel worden analysegegevens doorgestuurd naar een server van het betreffende analysebedrijf in een lidstaat van de EU of buiten de EU (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten) en opgeslagen. In voorkomende gevallen worden de gegevens doorgestuurd naar derden, voor zover de wet het toelaat of voor zover derden deze gegevens verwerken in opdracht van onze dienstverlener. Noch wij noch de webanalysedienst zullen uw IP-adres combineren met andere gegevens die door ons of door de dienstverlener zijn opgeslagen. Meer informatie vindt u op: https://www.hornbach.nl/cms/nl/nl/privacy_recht/privacyverklaring/privacyverklaring.html

  Webtrekk

  Onze website gebruikt de diensten van Webtrekk GmbH. Webtrekk GmbH is een in Duitsland, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlijn, gevestigde onderneming die gebruiksgegevens verzamelt, opslaat en analyseert. Webtrekk is gecertificeerd voor de bescherming van persoonsgegevens op het gebied van webcontrolling in Duitsland, nadat hun gegevensverwerking is gecontroleerd op gegevensbeschermingsconformiteit en gegevensveiligheid. Als u de websites van HORNBACH Baumarkt AG gebruikt, plaats Webtrekk GmbH een cookie. Dit maakt het verzamelen, opslaan en evalueren van de gebruiksgegevens mogelijk door Webtrekk GmbH. De verzamelde gebruiksgegevens worden geanonimiseerd door het IP-adres te verkorten. Het is daarom ook bij Webtrekk niet mogelijk om u te identificeren als bezoeker van onze websites. Het verkorte IP-adres is uitsluitend nodig voor de identificatie van de sessie en voor de geolocalisering (tot op stadsniveau). Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens bij Webtrekk vindt u op https://www.webtrekk.com/de/legal/opt-out-webtrekk/. Om Webtrekk te deactiveren en het verzamelen van gebruiksgegevens uit te sluiten, moet een cookie ("webTrekkOptOut" genaamd) geplaatst worden. Is de cookie geplaatst, dan worden de gebruiksgegevens niet verzameld.

  U kunt op elk moment in de toekomst bezwaar maken tegen deze gegevensverzameling en -opslag door de software van Webtrekk GmbH. Roep hiervoor de volgende link  "Ik wil uitgesloten worden van de tracking door Webtrekk!" op. Door het bevestigen van deze link wordt op uw gegevensdrager een zogenaamde opt-out-cookie geplaatst. Deze cookie heeft een geldigheid van 5 jaar. Houd er rekening mee dat bij het verwijderen van alle cookies op uw computer ook deze opt-out-cookie verwijderd wordt, wat betekent dat als u bezwaar wilt blijven maken tegen de geanonimiseerde gegevensverzameling door Webtrekk, u de opt-out-cookie opnieuw moet instellen.  De opt-out-cookie wordt geplaatst per browser en computer. Als u onze websites bezoekt vanuit huis en op het werk of met verschillende browsers, moet u de opt-out-cookie activeren in de verschillende browsers resp. op de verschillende computers.

  2.1.2 Google reCAPTCHA

  Voor de bescherming van internetformulieren gebruiken wij ook de reCAPTCHA service van de firma Google LLC (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Ierland; "Google"). Deze service omvat het verzenden van uw IP-adres en eventueel andere gegevens naar Google die nodig zijn voor de reCAPTCHA-service. Voor deze gegevens worden de divergente bepalingen voor gegevensbescherming van Google toegepast. Meer informatie over de privacyverklaring van Google Captcha vindt u hier: http://policies.google.com/privacy?hl=nl.
   

  2.1.3 Google Maps

  Om grafisch weer te geven waar er vacatures zijn, gebruiken wij ook Google Maps, een kaartendienst van de firma Google LLC (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Ierland; "Google"). Deze service omvat het verzenden van uw IP-adres en eventueel andere gegevens naar Google die nodig zijn voor Google Maps. Als u een webpagina op onze website bezoekt die Google Maps bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de kaart wordt door Google rechtstreeks naar uw browser verzonden en hierdoor opgenomen in de website. Voor deze gegevens worden de divergente bepalingen voor gegevensbescherming van Google toegepast. Meer informatie over de privacyverklaring van Google Maps vindt u hier: http://policies.google.com/privacy?hl=nl.

  2.2 Doorgeven en gebruiken van de persoonsgegevens

  Doorgeven aan openbare lichamen resp. op gerechtelijk bevel

  Op verzoek van de bevoegde autoriteiten moeten wij in individuele gevallen informatie over persoonsgegevens verstrekken, indien dit nodig is voor strafvervolging, de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, voor de naleving van de wettelijke taken van de veiligheidsdienst of de militaire inlichtingendienst of voor de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

  Social Plugins
  We zien af van de integratie van social plugins in onze website om uw privacy te beschermen wanneer u onze website bezoekt. We hebben alleen grafische links van aanbieders van sociale netwerken (bijv. www.facebook.com) geïntegreerd in onze website. Dit betekent dat uw browser in eerste instantie niet in staat is om een directe verbinding tot stand te brengen met de server van de sociale netwerkaanbieder. HORNBACH Baumarkt AG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het privacybeleid en de procedures van de gelinkte sites.

  2.3 Doorgeven aan derde landen

  Wanneer u de diensten van Google en Webtrends Analytics gebruikt, worden uw gegevens ook doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. De genoemde services zijn onderworpen aan het EU/VS-privacyschild1, waardoor een voor de EU passend niveau van gegevensbescherming wordt bereikt.

  Mocht er een andere verstrekking aan derde landen plaatsvinden, dan zullen wij ervoor zorgen dat ook in deze gevallen een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd. Hiermee wordt bedoeld dat door EU-standaardovereenkomsten2 of een adequaatheidsbesluit3, zoals het EU-Privacy Shield1, een niveau van gegevensbescherming wordt bereikt dat vergelijkbaar is met de standaards in de EU.

  1 1 Beschikbare EU/VS-privacy shield-certificeringen kunt u inzien op https://www.privacyshield.gov/list. Met het uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de Europese Commissie van 12 juli 2016 wordt het beschermingsniveau van het EU/VS-privacyschild erkend als gelijkwaardig aan het beschermingsniveau van de Unie.  2 Op aanvraag stellen wij u een kopie ter beschikking. 3 Meer informatie over de erkenning van veilige derde landen vindt u op de website van de Europese Commissie.
 • 3. Als u solliciteert via ons portaal of een sollicitatieprofiel aanmaakt


  3.1 Omvang van de gegevensverwerking

  Als u solliciteert via ons heldenportaal of een sollicitatieprofiel aanmaakt, slaan wij nog extra gegevens op:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Gegevens sollicitant en bijlagen (bijv. curriculum vitae, getuigschriften)  Deze gegevens worden verwerkt met het oog op het aanmaken van een sollicitatieprofiel evenals voor de voorbereiding, documentatie en uitvoering van de sollicitantenselectie. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt in het kader van het aanmaken van uw profiel, rechtsgrondslag hiervoor is zijn art. 6 lid 1 littera a) AVG.

  Vacatures
  In het kader van het aanmaken van uw profiel, bieden wij u aan om per e-mail geïnformeerd te worden over interessante vacatures. Als u hiervoor toestemming geeft, worden uw gegevens ook voor dit doel verwerkt, rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 littera a) AVG. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken voor de toekomst.

  Analysegegevens
  In het kader van het aanmaken van uw profiel in ons sollicitatieportaal vragen wij u bovendien om uw toestemming, dat met de registratie in ons heldenportaal automatisch overige gegevens verzameld en aan uw profiel toegevoegd mogen worden. Daarbij gaat het om informatie over de door u voor het laatst bezochte website, de gebruikte zoekmachine, de gebruikte browser, aangeklikte trefwoorden uit online marketingcampagnes, vanaf welke locatie u op het internet bent gegaan en uw IP-adres ("automatisch verzamelde gegevens"). Deze informatie wordt door ons na de verstrekking van uw toestemming gebruikt voor een statische gebruiksanalyse en aansluitende optimalisatie van de website, zodat wij u een nog betere surfervaring kunnen bieden en bovendien ook vacatures uit uw regio kunnen weergeven. Rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 littera a) AVG. Uw toestemming kunt u op ieder moment intrekken voor de toekomst.

  Bemiddeling door uitzendbureaus
  Het kan voorkomen dat wij bij de wervingsprocedure gebruik maken van de diensten van wervingsbureaus. In dit geval krijgen wij uw sollicitatiestukken niet rechtstreeks van u, maar via het uitzendbureau dat u hebt laten zoeken naar geschikte posities. Uw persoonsgegevens en bijlagen (curriculum vitae en getuigschriften), die u ter beschikking gesteld heeft aan het uitzendbureau, worden alleen voor de sollicitatieprocedure resp. voorbereiding naar ons gestuurd door het uitzendbureau en door ons opgeslagen en gebruikt.

  3.2 Doorgeven en gebruiken van de persoonsgegevens

  Binnen ons concern hebben de werknemers die betrokken zijn bij de beslissing over uw aanstelling, toegang tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

  3.3 Doorgeven aan derde landen

  Het doorgeven van uw gegevens aan derden vindt in principe niet plaats, tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn, of de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele overeenkomst of u eerder uitdrukkelijk hebt ingestemd met het doorgeven van uw gegevens.

 • 4. Optreden op sociale mediaplatforms (bijv. fanpagina's)


  4.1 Omvang van de gegevensverwerking

  Bij het bezoeken en gebruiken van onze sociale media-accounts (zoals Facebook, Twitter en Youtube) verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

  • Userinteractie (postings, likes etc.)
  • Demografische kenmerken (bijv. gebaseerd op leeftijds-, woonplaats-, taal- of geslachtsgegevens)
  • Statistische gegevens over userinteracties in geaggregeerde vorm, d.w.z. zonder dat HORNBACH dit kan koppelen aan een bepaald individu (bijvoorbeeld pagina-activiteiten, paginaweergaven, paginavoorbeelden, likes, aanbevelingen, bijdragen, video's, pagina-abonnementen incl. herkomst, tijdstippen van de dag)
    

  Wij verwerken deze gegevens om met u te communiceren via onze kanalen en om ons aanbod beter af te stemmen op uw behoeften. Dit gebeurt op basis van art. 6 lid 1 littera f) AVG.

  Om de social media diensten zoals bijv. Facebook-fanpage, Youtube-Channel of Twitter aan te bieden, slaan de platformexploitanten in de regel cookies op het eindapparaat van de gebruiker op. Hierbij horen sessie cookies die worden verwijderd als de browser wordt gesloten, en permanente cookies die op het eindapparaat blijven totdat ze verlopen of door de gebruiker worden verwijderd. Als gebruiker kunt u via uw browserinstellingen zelf beslissen of en welke cookies u wil toestaan, blokkeren of verwijderen. Een handleiding voor uw browser vindt u hier: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Google Chrome mobile, Microsoft Edge, Safari, Safari mobile. Alternatief kunt u ook een zogenaamde ad-blocker, zoals bijv. Ghostery installeren..

  Volgens Facebook worden de door Facebook gebruikte cookies gebruikt voor authenticatie, beveiliging, website- en productintegriteit, reclame en metingen, websitefuncties en -diensten, performance evenals analyse en onderzoek. Details met betrekking tot de door Facebook gebruikte cookies (bijv. namen van de cookies, gebruiksduur, geregistreerde inhoud en doel) kunt u hier inzien: https://www.facebook.com/policies/cookies/, door de links daar te volgen.

  Twitter gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën onder andere voor de aanmelding bij Twitter en Periscope, om instellingen op te slaan, de weergegeven inhoud te personaliseren, bescherming te bieden tegen spam en misbruik en relevante advertenties weer te geven. Details kunt u hier inzien: https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies.

  Google (als exploitant van Youtube) gebruikt cookies om instellingen op te slaan, voor veiligheidsdoeleinden, proces- resp. systeemfunctionaliteiten, reclamedoeleinden, registratie en optimalisatie van de sessiestatus en voor de website-analyse. Details kunt u hier inzien: http://policies.google.com/technologies/types. De handleiding voor gegevensbescherming in Youtube vindt u hier: http://policies.google.com/technologies/types.

  De gegevensverzameling en -opslag door het gebruik van de bovengenoemde cookies van Facebook, Twitter en Google kan op elk gewenst moment in de toekomst ingetrokken worden via de volgende opt-out-link: http://www.youronlinechoices.com/nl/.

  Gebruik de bovenstaande link om uw voorkeuren met betrekking tot op gebruik gebaseerde online reclame te beheren. Als u bij een bepaalde aanbieder met behulp van de voorkeursmanager bezwaar maakt tegen op gebruik gebaseerde online reclame, is dit alleen van toepassing op de specifieke bedrijfsgegevensverzameling van de webbrowser die u op dat ogenblik gebruikt. De voorkeursmanager is gebaseerd op cookies. Het verwijderen van alle browser-cookies leidt ertoe dat ook de voorkeuren die u met de voorkeursmanager hebt ingesteld, verwijderd worden.

  4.2 Doorgeven en gebruiken van de persoonsgegevens

  Platformexploitanten
  Als u interacteert binnen sociale media platformen, heeft de desbetreffende exploitant van het platform uiteraard toegang tot uw gegevens. Deze exploitant bevindt zich mogelijk in een derde land, waar het niveau van gegevensbescherming lager is. Twitter, Inc., 1355 Market Street #900, San Francisco, California 94103, VS, onderworpen aan het EU-VS privacyschild. Hetzelfde geldt voor Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en het door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS geëxploiteerde Youtube.

  Beschikbare EU/VS-privacyschild-certificeringen kunt u inzien op https://www.privacyshield.gov/list. Met het uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de Europese Commissie van 12 juli 2016 wordt het beschermingsniveau van het EU/VS-privacyschild erkend als gelijkwaardig aan het beschermingsniveau van de Unie.

  IT-dienstverlener
  In sommige gevallen zetten wij ook IT-dienstverleners in voor hardware-onderhoud, software-onderhoud en het verlenen van technische diensten, die dan afhankelijk van de desbetreffende dienstverlening in contact kunnen komen met uw gegevens. Met deze dienstverleners hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om een maximaal beveiligingsniveau te kunnen garanderen.

 • 5. Waarneming van de rechten van betrokkenen (bijv. informatie, correctie etc.)


  5.1 Omvang van de gegevensverwerking

  Als u contact met ons opneemt om uw hieronder beschreven rechten van betrokkenen te doen gelden, zullen wij in principe alleen de gegevens verwerken die u ons in uw verzoek verstrekt. Als wij bij de beantwoording van uw verzoek twijfelen aan uw identiteit, dan kunnen wij op basis van art. 12 lid 6 AVG in sommige omstandigheden meer gegevens opvragen om uw identiteit te bevestigen.

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
    


  5.2 Doorgeven en gebruiken van de persoonsgegevens

  De door u in dit kader verstrekte gegevens worden in principe niet aan derden doorgegeven of anderszins gebruikt.

  IT-dienstverleners
  In sommige gevallen zetten wij ook IT-dienstverleners in voor hardware-onderhoud, software-onderhoud en het verlenen van technische diensten, die dan afhankelijk van de desbetreffende dienstverlening in contact kunnen komen met uw gegevens. Wij gebruiken bijvoorbeeld gedeeltelijk Office 365, een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Microsoft is onderworpen aan het EU-VS-privacyschild.1 Wij hebben bovendien in het kader van de Online Services Terms (OST) ook zog. EU-standaardovereenkomsten afgesloten.2

  1 Beschikbare EU/VS-privacyschild-certificeringen kunt u inzien op  https://www.privacyshield.gov/list . Met het uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de Europese Commissie van 12 juli 2016 wordt het beschermingsniveau van het EU/VS-privacyschild erkend als gelijkwaardig aan het beschermingsniveau van de Unie. 2 De actuele en gearchiveerde Online Services Terms (OST) van Microsoft kunt u incl. EU-modelcontract in verschillende talen downloaden op https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx.
 • 6. Informatiebeveiliging


  Onze website en verbonden IT-systemen zijn door technische en organisatorische maatregelen beveiligd tegen toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen en tegen verlies en vernietiging.

  U moet uw toegangsgegevens altijd vertrouwelijk behandelen en het browservenster sluiten als u klaar bent met het bezoeken van onze website.

  Wij hechten veel waarde aan de beveiliging van ons platform en houden ons al tijdens de ontwikkeling intensief bezig met beveiligingskwesties. Met uw hulp kunnen wij ons platform nog veiliger maken.

  Mocht u toch nog stuiten op potentiële beveiligingslekken, laat het ons dan zo snel mogelijk weten! Stuur een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de zwakke plek (met de desbetreffende URL) en een beschrijving hoe de zwakke plek gevonden werd (met screenshots etc.) naar FGHornbach@syntyche.eu.

 • 7. Opslagduur


  Wij verwerken en slaan uw persoonsgegevens op in het kader van wat vereist is voor de duur van de respectievelijke verwerking. Na het einde van het sollicitatieproces worden alle gegevens met betrekking tot een concrete sollicitatie na 12 maanden geanonimiseerd en volledig verwijderd.

  In het geval van een aanstelling worden uw gegevens als medewerkergegevens opgeslagen en verwerkt.

  IP-adressen worden meestal tijdelijk opgeslagen om verbinding te maken. Als wij ze ook gebruiken voor de website-optimalisatie of voor reclamedoeleinden worden ze onmiddellijk geanonimiseerd en alleen anoniem verwerkt.

 • 8. Uw rechten


  u heeft recht op de volgende rechten, mits voldaan wordt aan de in de wet genoemde voorwaarden:  U heeft overeenkomstig art. 21 AVG het recht om, vanwege redenen die met uw specifieke situatie verband houden, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die plaatsvindt op basis van artikel 6 lid 1 onder e of AVG; dit geldt ook voor profiling op basis van deze bepalingen.

  Worden er persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van direct marketing, dan heeft u het recht om op ieder moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens voor dergelijke reclame; dit geldt ook voor profiling die betrekking heeft op direct Marketing.

  Om uw bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u per post contact opnemen met het hieronder genoemde adres van HORNBACH Bouwmarkt Nederland B.V. of per e-mail aan privacy-nl@hornbach.com. Gebruik maken van uw bovenstaande rechten is gratis voor u.

 • 9. Contactgegevens van de verantwoordelijke instantie en de functionaris voor gegevensbescherming


  Mocht u nog vragen hebben over het thema gegevensbescherming, neem dan contact met ons op. Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, bij informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens evenals het herroepen van gegeven toestemmingen kunt u contact opnemen met:

  Verantwoordelijke functie/instantie

  HORNBACH Bouwmarkt Nederland B.V.
  Grootslag 1-5
  3991 RA Houten - Nederland

  9.2 Wettelijke vertegenwoordiger:

  Voorzitter Raad van toezicht:

  Albrecht Hornbach

  Raad van bestuur:
  Steffen Hornbach (voorzitter), Susanne Jäger, Wolfgang Ketzler, Karsten Kühn, Ingo Leiner, Roland Pelka, Andreas Schobert

  9.3 Functionaris voor gegevensbescherming

  Mr. T. (Theo) Kusters
  Data Privacy Officer – Functionaris Gegevensbescherming

  FGhornbach@syntyche.com

 •