Att vara ledare hos HORNBACH

I sitt dagliga arbete förverkligar våra ledare företagets mål. De fungerar som förebilder för våra medarbetare och bidrar till att bevara och utveckla vår företagskultur och framförallt våra ledarskapsriktlinjer.

Som ledare hos HORNBACHs kan du förvänta dig utmanande och spännande arbetsuppgifter. Eftersom du har mycket eget ansvar har du också i ditt dagliga arbete stora möjligheter att påverka och du kan aktivt medverka till vårt företags framgång.

För att fylla en sådan chefspost bör du ha mångårig yrkeserfarenhet av en ledande ställning inom det fackområde du eftersträvar. Det är även idealiskt om du med din yrkesbakgrund redan förfogar över kunskaper inom handel. Om dessa egenskaper tillsammans med vår företagskultur och våra ledarskapsriktlinjer stämmer in på dig, så kan du förvänta dig utvecklande arbetsuppgifter inom i våra varuhus och på huvudkontor på HORNBACH.

Se jobb i denna kategori