Integritets- & personuppgiftspolicy för HORNBACH karriärportalataskyddsbestämmelser

Din personliga integritet är mycket viktig för oss. Därför vill vi informera dig om hur vi skyddar dina personuppgifter på HORNBACH. Dina personuppgifter används i enlighet med gällande dataskyddsförordning (GDPR) och annan svensk dataskyddslagstiftning. Våra medarbetare och samarbetspartner är skyldiga att följa de dataskyddsrättsliga bestämmelserna. Nedan kan du läsa om hur, i vilken omfattning och syftet med att vi samlar in och använder dina personuppgifter samt om dina rättigheter.

 • A. Besök på webbplatsen


  1. Personuppgiftsansvarig för denna webbplats

  Personuppgiftsansvarig för denna webbplats är

  HORNBACH Byggmarknad AB
  Aröds Industriväg 66
  417 05 Göteborg

  2. Personuppgiftsbehandlingens omfattning vid besök på webbplatsen

  När du endast använder webbplatsen för att få information, dvs. när du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information, inhämtar vi bara de personrelaterade uppgifter som din webbläsare skickar till vår server. Vi inhämtar följande uppgifter som krävs rent tekniskt för att vi ska kunna visa dig vår webbplats och för att garantera stabilitet och säkerhet. Laglig grund: (Art. 6.1 f GDPR):

  • IP-adress
  • Datum och klockslag för åtkomsten
  • Adress till den hänvisande webbplatsen
  • Hämtad fil
  • Storleken på skickad data
  • Typ och version av webbläsare
  • Operativsystem


  Dessutom använder vår webbplats cookies. En cookie är en liten textfil som gör det möjligt för en webbplats att känna igen en webbläsare. När du besöker en webbplats sparas cookies på datorn i en textfil och nästa gång webbservern kontaktas aktiveras den. De cookies vi använder kommer från tredjepartsleverantörer och placeras på din dator. I vissa fall samlar dessa cookies in de personuppgifter som framgår ovan. Vi och tredjepartsleverantören får del av dessa uppgifter. Behandlingen är motiverad genom intresseavvägning främst för att vi ska kunna tillhandahålla en fungerande webbplats. Vi lagrar de insamlade personuppgifter endast så länge och i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla syftet. Information om de cookies som används på vår webbplats hittar du alltid under fliken ”cookies” i webbplatsens sidfot. I sekretessinställningar kan du också när som helst återkalla ditt samtycke genom att inaktivera icke-nödvändiga cookies.

  Vi avstår från att integrera Social Plugins i vår webbsida för att skydda din integritet när du besöker vår webbsida. Vi har endast integrerat grafiska länkar från olika sociala medier (t.ex. www.facebook.com) i vår webbsida. Därmed är det inte möjligt för din webbläsare att upprätta en direkt förbindelse till servrar hos sociala medier. HORNBACH Byggmarknad AB tar inget ansvar för dataskyddsbestämmelserna och behandlingen hos de länkade sidorna.

 • B. Ansökan och kandidatprofil


  1. Personuppgiftsbehandlingens omfattning i samband med ansökan och upprättande av kandidatprofil

  a) Ansökan via vår webbplats och upprättande av kandidatprofil


  Om du söker jobb eller skapar en kandidatprofil via vår Hjälteportal behandlar vi utöver de uppgifter som nämns under A.2 även följande uppgifter:

  • För- och efternamn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Ansökningsuppgifter och bilagor (t.ex. CV, betyg, referenser från tidigare anställningar)


  Dessa uppgifter bearbetas för att skapa en kandidatprofil samt för att förbereda, dokumentera och genomföra rekryteringen. Vi bearbetar endast de uppgifter som du själv överlämnar till oss när du skapar din profil. Laglig grund för detta är ditt lämnade samtycke enligt art. 6.1 a GDPR. Du är varken juridiskt eller avtalsmässigt förpliktad att tillhandahålla dina personuppgifter. Om du inte tillhandahåller dina uppgifter kan du inte ansöka. Ett automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, äger inte rum i samband med ansökningsurvalet.

  I samband med upprättandet av en kandidatprofil kan du välja mellan olika alternativ för användning och överföring av din profil och dina ansökningshandlingar.

  Global synlighet
  Om du väljer alternativet ”Global synlighet” är din jobbsökarprofil synlig för alla rekryterare och bemanningsansvariga inom HORNBACH Byggmarknad AB (inklusive internationella dotterbolag). Det betyder att alla som är ansvariga för tillsättningen av en tjänst kan hitta och visa din jobbsökarprofil och dina ansökningshandlingar, och eventuellt skicka ytterligare jobberbjudanden till dig. Om du har valt det här alternativet sparas dina uppgifter automatiskt i vår jobbsökarpool, så att du även kan bli aktuell vid rekryteringen till andra tjänster. Laglig grund för detta är art. 6.1 a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande med avseende på framtiden.

  Enbart synligt för den aktuella tjänsten
  Om du väljer alternativet ”Enbart synligt för den aktuella tjänsten” är uppgifterna i din jobbsökarprofil och din ansökan bara synliga för den rekryterare och den chef som ansvarar för tillsättningen av den tjänst du sökt. Ytterligare tjänster kommer då inte att föreslås och din jobbsökarprofil och din ansökan sparas inte i jobbsökarpoolen. Laglig grund är art. 6.1 a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande med avseende på framtiden.

  Information om ytterligare lediga tjänster
  När du skapar din jobbsökarprofil erbjuder vi dig att via e-post få information om intressanta lediga tjänster. Om du godkänner detta behandlas uppgifter som ditt namn och din E-postadress även för detta ändamål; laglig grund för detta är art. 6.1 a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande med avseende på framtiden.

  b) Uppgiftsbehandling via rekryteringsföretag
  Det kan hända att vi vid rekryteringsprocesser anlitar tjänster från rekryteringsföretag. I detta fall får vi inte dina ansökningsunderlag från dig direkt utan från det rekryteringsföretag som du gett i uppdrag att söka en lämplig ledig tjänst. De personuppgifter och bilagor (t.ex. CV och betyg) som du överlämnat till rekryteringsföretaget i detta syfte överförs till oss av rekryteringsföretaget samt sparas och används av oss endast för rekryteringsprocessen. Rekryteringsföretaget och vi är i detta fall självständigt personuppgiftsansvariga och därför endast ansvarig för vår egen respektive behandling av personuppgifter. Hornbach tar därför inte ansvar för rekryteringsföretagets personuppgiftsbehandling.

  c) Bakgrundskontroll
  För vissa tjänster ber vi slutkandidater om ett utdrag ur belastningsregistret och tillstånd att inhämta en kreditupplyssning. Dessa uppgifter sparas inte! Laglig grund: Art. 6.1 a GDPR)

  d) Anställning
  Skulle du anställas skickar vi ut ditt anställningsavtal digitalt. Vi kommer att använda ditt personnummer för att kunna på ett säkert sätt identifiera att du är korrekt mottagare av anställningsavtalet samt för att verifiera din signatur med Mobilt BankID. Laglig grund: Art. 6.1 b GDPR

 • C. Ytterligare personuppgiftsbehandling


  1. Närvaro på sociala medier (t.ex. fanpages)

  Vid besök och användning av våra konton på sociala medier (t.ex. LinkedIn, Facebook, Instagram, Youtube) samlar vi in och behandlar följande uppgifter:

  • Användarinteraktioner (inlägg, gillningar etc.)
  • Demografiska uppgifter (baseras på t.ex. uppgifter som lämnas om ålder, bostadsort, språk och kön)
  • Statistiska data om användarinteraktioner i aggregerad form, det vill säga utan att HORNBACH direkt kan knyta informationen till en person (t.ex. sidaktiviteter, sidbesök, förhandsgranskningar av sidor, gillningar, rekommendationer, inlägg, videor, sidabonnemang inkl. källa, tidpunkter)


  Dessa uppgifter behandlar vi för att kunna kommunicera med dig via våra kanaler och för att bättre kunna anpassa vårt erbjudande till dina behov. Detta sker genom intresseavvägning i enlighet med art. 6.1.f GDPR.

  För att kunna tillhandahålla tjänster i sociala medier, t.ex. LinkedIn, Facebook sparar plattformsleverantörerna i regel cookies på användarens enhet. Hit räknas sessionscookies som raderas när webbläsaren stängs ner, och permanenta cookies som ligger kvar på enheten under en bestämd tid eller tills de raderas. Som användare kan du via cookie-inställningarna på de aktuella webbplatserna själv styra vilka cookies som ska sparas. Hornbach kan i detta fall inte påverka eller ansvar för vilka cookies som används eller hur de fungerar.

  I den utsträckning som du är aktiv på sociala medier så har självklart även respektive plattformsleverantör åtkomst till dina uppgifter. Plattformsleverantören kan befinna sig i ett tredje land där dataskyddsnivån är lägre. Hornbach hänvisar därför dig till respektive plattformsleverantörs egna personuppgiftspolicies samt dess användarvillkor som du godkänt i samband med att du fick tillgång till tjänsten.

 • D. Överföring och behandling av personuppgifter, lagringstid


  1. Överföring

  Överföring inom HORNBACH-koncernen

  Inom vår koncern får de medarbetare, som är involverade i beslutet om din anställning, åtkomst till dina överlämnade personuppgifter.

  Om du valde alternativet ”Enbart synligt för den aktuella tjänsten” när du skapade din kandidatprofil, sker i princip ingen överföring till tredje part, såvida vi inte enligt lag är förpliktade till detta enligt art. 6.1c, eller om överföringen av uppgifter krävs för att genomföra avtalet med dig enligt art. 6.1b eller du uttryckligen har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter lämnas vidare enligt art. 6.1a.

  Om du valde alternativet ”Global synlighet” när du skapade din kandidatprofil överför vi dina uppgifter till alla nationella och internationella dotterbolag tillhörande HORNBACH Baumarkt AG. En överföring av personuppgifter till tredje part utanför koncernen sker inte.

  Överföring till offentlig myndighet eller till följd av domstolsbeslut
  Vid uppmaning från ansvarigt organ måste vi i enskilda fall lämna ut information om personuppgifter (masterdata) om det krävs för att väcka åtal, förhindra fara, uppfylla lagstadgade uppdrag hos rättsvårdande myndigheter eller den militära underrättelsetjänsten, eller för att skydda immateriella rättigheter. Överföringen sker i sådant fall enligt art. 6.1.c.

  Överföring till IT-tjänsteleverantör
  Delvis använder vi oss även av IT-leverantörer för underhåll av hårdvara, uppdatering av programvara samt tillhandahållande av tekniska tjänster som, beroende på respektive tjänst, kan komma i kontakt med dina uppgifter. Exempelvis använder vi delvis Office 365, en tjänst från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Inom ramen för Online Services Terms (OST) har vi ingått s.k. EU-standardavtal.

  2. Lagringstid

  Vi bearbetar och lagrar dina personuppgifter inom ramen för den tid respektive bearbetning tar.

  Efter att anställningsprocessen avslutats kommer alla uppgifter om en viss ansökan att anonymiseras efter 6 månader och raderas helt efter 24 månader. Detta gäller även om du har valt alternativet ”Global synlighet” för dina ansökningshandlingar. Om du aktualiserar dina ansökningshandlingar inom denna frist på 6 månader börjar de ovan nämnda tidsfristerna om från början.

  Om du raderar din profil eller återkallar din ansökan eller samtycke fullständigt och ber om radering av dina uppgifter, raderas dina handlingar omedelbart.

  Vid en eventuell anställning kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas som medarbetaruppgifter.

  IP-adresser lagras i regel temporärt för att kunna skapa en anslutning. Om vi därutöver skulle använda IP-adresserna för webbplatsoptimering eller i marknadsföringssyften, anonymiseras de omedelbart och behandlas endast anonymt.

 • E. Dina rättigheter


  I enlighet med dataskyddsförordningen har du såvida nämnda förutsättningar i lagen är uppfyllda följande rättigheter:


  Du har enligt art. 21 GDPR rätt att när som helst, av skäl som rör din specifika situation, göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på art. 6.1 e eller 6.1 f GDPR.

  Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring ska du ha rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring.


  Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss per brev eller per mail på nedanstående adress.

 • F. Kontaktuppgifter till ansvarigt ställe och till personuppgiftsansvarig


  Personuppgiftsansvarig är Hornbach Byggmarknad AB, organisationsnummer 556613-4853. Kontakta oss om du har frågor angående vår integritetspolicy eller dataskydd. När det gäller frågor om insamling, bearbetning eller användande av dina personuppgifter, för information, rättelse, spärr eller radering av personuppgifter samt återkallande av samtycke kontakta oss på: dataskydd@hornbach.com. Utnyttjandet av dina ovannämnda rättigheter är kostnadsfritt för dig.

  Hornbach Byggmarknad AB
  Dataskydd
  Aröds Industriväg 66
  422 43 Hisings Backa

 • G. Datainspektionen en tillsynsmyndighet / Justeringar/Ändringar i policyn


  Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, kan du vända dig till Datainspektionen med ett klagomål.

  Hornbach Byggmarknad AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn hittar du alltid här på webbplatsen.

  Version: november 2022