Företagskultur

För oss som ett familjeföretag som grundades 1877 är vår företagskultur oerhört viktig. Den präglas av värden som är djupt förankrade i ”HORNBACH-fundamentet” (PDF, 830 kB) och ”12 spikar som håller för alltid”.

Lagarbete, sammanhållning och uppskattning av den enskildes prestationer samt friheten att omsätta idéer till verklighet är det som präglar arbetsmiljön i ”familjen” HORNBACH. Ung arbetar bredvid gammal, erfaren bredvid oerfaren, alla arbetar vi tillsammans och känner samhörighet genom lojalitet, medmänsklighet och förtroende. Alla har rätt att göra misstag och att utvecklas.

Alla medarbetare deltar i besluts- och utvecklingsprocesser, även utanför de egna ansvarsområdena. Du får chansen att anta nya utmaningar och kommunicera egna idéer till ledningen tack vare vår platta organisationsstruktur.

Det är cheferna på HORNBACH som ansvarar för att stötta företaget och sina medarbetare för att säkerställa företagets framgångar på lång sikt. En bra och effektiv ledning är därför en viktig beståndsdel i vår företagskultur. Vår förståelse för detta har vi samlat i HORNBACHs ledarskapsriktlinjer. Därmed skapar vi transparens för vad överordnade och medarbetare kan förvänta sig av sina chefer.

Våra medarbetares och chefers välbefinnande och engagemang betyder mycket för oss. Därför vill vi veta vad medarbetarna tycker om sitt arbete och sina chefer och hur vi som företag och arbetsgivare kan bli bättre. Därför genomför vi en medarbetarundersökning vartannat år och fattar utifrån resultatet beslut om åtgärder, så att vi hela tiden blir bättre på det här området.

HORNBACHs filosofi

Perspektiv för framtiden

”Innovation är den drivande kraften bakom vårt företags framgångar.”

Nyfikenhet, pragmatism och innovationslust har en lång tradition hos HORNBACH. När marknader, branscher och kundernas krav förändras, följer HORNBACH med! Vilket vi gjort i över 135 år! För det är de gamla värderingarna som skapar grunden för nya vägar.

Med pionjärinsatser som den första kombinerade bygg- och trädgårdsmarknaden (1968), det första megavaruhuset (1980) och den första byggmarknaden med drive-in (2003) har HORNBACH alltid visat prov på innovationsförmåga.
Sedan 1 december 2010 lyder mottot ”HORNBACH kommer hem”. Ända fram till dörren. Det är tack vare vår webbshop. Med det framtidsinriktade temat ”multichannel retailing” tar vi oss även fortsättningsvis entusiastiskt an: Här skapas nya och spännande utmaningar inom alla affärsområden, som enbart kan bemötas på ett framgångsrikt sätt genom ett optimalt samspel mellan alla avdelningar och alla varuhus.

Det konsekventa genomförandet av Lean-filosofin spelar här en central roll och är djupt förankrad i HORNBACH sedan flera år tillbaka. I vårt team med 17 000 medarbetare finns det alltid plats för nya idéer som vill skapa ett framgångsrikt projekt av sin yrkesmässiga framtid. Oavsett om man jobbar på våra varuhus, våra logistikcenter eller på huvudkontoret så är instegs- och utvecklingsmöjligheterna på HORNBACH många.

Mångfald

Att ta avstånd från alla former av diskriminering, är absolut viktigast för HORNBACH i bemötandet av de anställda. Vårt företag består av cirka 17 000 medarbetare från 67 nationer, från A som Afghanistan till Ö som i Österrike.

 

Vi är verksamma i nio länder där det talas sju olika språk. Därför är det viktigt för oss att skapa en fördomsfri arbetsmiljö där varje enskild kultur respekteras och alla medarbetare i HORNBACH-familjen integreras. Etniskt ursprung, kön, ålder, fysiska funktionsnedsättningar eller religionstillhörighet har ingen betydelse för oss.

Det viktigaste för oss är yrkeskompetens, ambitioner, engagemang och laganda. För att understryka vårt engagemang för en fördomsfri arbetsmiljö, ingår lika möjligheter som en fast beståndsdel i HORNBACH-fundamentet.