HORNBACH stabilește standarde

Compania noastră are la bază o tradiție îndelungată, dar se caracterizează și prin măsuri curajoase, inovatoare. Toate activitățile noastre servesc la îndeplinirea dorințelor clienților și depășirea așteptărilor acestora.
Noi, cadrele de conducere, ne angajăm să susținem compania și angajații în sarcinile lor. Conducerea eficientă, cât și orientată spre performanță și motivarea angajaților sunt elementele centrale ale succesului companiei.
Următoarele principii de management definesc modul în care percepem noi conducerea personalului și definesc ce pot să aștepte superiorii ierarhici și angajații de la cadrele de conducere. Trebuie să confere siguranță; conducerea personalului se orientează mereu după aceleași principii.

Acționăm în spirit antreprenorial și responsabil

În calitate de companie activă în domeniul comerțului și al pestării de servicii, întreținem o relație de durată și bazată pe încredere, sinceritate și onestitate. Îndeplinim în orice moment cerințele clienților aflate în permanentă schimbare. Gândim mereu în perspectivă și oferim soluții competente pentru fiecare proiect.

Asigurăm o colaborare bazată pe apreciere

Asigurăm un mod de cooperare constructiv, bazat pe apreciere, atât în interiorul companiei, cât și în relația cu exteriorul. Colaborarea este caracterizată de onestitate și respect - în special în interacțiunea cu clienții, angajații și alte cadre de conducere.

Suntem pregătiți pentru schimbări

Dorim să ne îmbunătățim permanent și optimizăm lucrurile în permanență. Condiție pentru aceasta este deschiderea constantă spre schimbare. Trebuie să fim deschiși pentru a păși pe căi noi și să stabilim un mediu propice pentru schimbări.

Formulăm împreună obiective realizabile

Pentru a avea succes pe termen lung, trebuie să formulăm obiective. Acestea ne oferă nouă și angajaților orientare și ne permit să stabilim demersurile în mod consecvent în funcție de implementarea strategiei companiei.

Comunicăm clar și orientat spre obiectiv

Comunicarea este un element deosebit de important pentru o conducere eficientă. Doar prin schimb de informații permanent putem convinge și motiva angajații cu privire la provocările și obiectivele noastre.

Luăm decizii durabile

Pentru a atinge obiectivele în timp util este necesar să se adopte decizii. Acestea permit stabilirea de obiective și definirea de activități pentru angajații noștri.

Delegăm responsabilitatea

Cadrele de conducere nu pot atinge singure obiectivele. A conduce înseamnă și o planificare eficientă a personalului, și o utilizare rațională a resurselor existente. Fiecare membru al echipei trebuie să se implice în acest sens.

Creăm condiții pentru motivare

Susținem angajații, inițiativele lor, identificarea cu HORNBACH și entuziasmul lor pentru activitatea în cadrul companiei - acestea sunt baza succesului nostru individual și comun.

Susținem în mod concret dezvoltarea angajaților noștri

În calitate de cadre de conducere, suntem responsabili pentru nivelul de calificare și dezvoltare a angajaților noștri. În calitate de model, oferim exemple de urmat. Investim în dezvoltarea propriilor noastre competențe pentru a ne adapta viitoarelor cerințe cu privire la companie.

Verificăm periodic și corespunzător

Verificarea nu este un scop în sine. Este concepută pentru a coordona acțiunea angajaților și pentru a asigura atingerea obiectivelor.