HORNBACH verlegt grenzen

Ons bedrijf heeft een lange traditie in ere te houden en wordt daarnaast gekenmerkt door krachtige, vernieuwende initiatieven. In al onze activiteiten richten we ons op de wensen van onze klanten en proberen we verwachtingen te overtreffen. Als leidinggevenden moeten we het bedrijf en het personeel terzijde staan bij het vervullen van deze missie. Een effectieve leiding en prestatiegericht, gemotiveerd personeel zijn van essentieel belang voor een langdurig succesvol bedrijf.
Onze richtlijnen voor leidinggevenden definiëren wat wij onder leiding geven verstaan en geven aan wat onze chefs en personeel van het leidinggevend personeel kunnen verwachten. De richtlijnen zijn bedoeld als garantie dat de leiding zich altijd richt naar dezelfde basisprincipes.

Wij handelen op ondernemende en verantwoordelijke wijze

Als handels- en servicebedrijf onderhouden we duurzame, op vertrouwen gebaseerde relaties met onze klanten, die gekenmerkt worden door eerlijkheid en redelijkheid. We weten altijd in te spelen op de continu veranderende behoeften van onze klanten. We denken steeds een stap vooruit en hebben voor elk project een passende oplossing.

Wij bieden een werkklimaat waarin met elkaar waardeert

Zowel binnen het bedrijf als naar buiten toe, zorgen we voor een constructief samenwerkingsklimaat waarin waardering voor elkaar bestaat. Dit klimaat wordt gekenmerkt door eerlijkheid en respect tegenover de ander, met name in ons optreden en handelen ten opzichte van klanten, personeel en andere leidinggevenden.

 

Wij zijn bereid te veranderen

Wij streven er voortdurend naar onszelf te verbeteren en pakken de zaken aan met het doel ze te optimaliseren. Een voorwaarde hiervoor is een permanente bereidheid om te veranderen. Wij moeten openstaan voor nieuwe wegen en een omgeving creëren die veranderingen mogelijk maakt.

Wij spreken samen bereikbare doelen af

Om op lange termijn succesvol te blijven, moeten we ons als bedrijf doelen stellen. Deze doelen vormen een oriënteringspunt voor ons en ons personeel, en maken het mogelijk onze inspanningen en activiteiten consistent te richten op de uitvoering van onze bedrijfsstrategie.

 

 

 

Wij creëren de voorwaarden voor motivatie

Wij stimuleren ons personeel, hun eigen initiatief, hun vereenzelviging met HORNBACH en hun enthousiasme voor het werk. Dit zijn de bouwstenen voor individueel en gezamenlijk succes.

Wij nemen blijvende beslissingen

Om onze doelen op tijd te bereiken, moeten er beslissingen worden genomen. Deze maken het mogelijk prioriteiten te stellen en ons personeel te laten doen wat gedaan moet worden.

Wij delegeren verantwoordelijkheden

Als leidinggevenden kunnen we onze doelen niet alleen bereiken. Leiding geven betekent ook personeel en beschikbare middelen doelgericht en efficiënt in kunnen zetten. Elk individueel teamlid wordt opgeroepen daar met zijn of haar daadkracht aan bij te dragen.

Wij creëren de voorwaarden voor motivatie

Wij stimuleren ons personeel, hun eigen initiatief, hun vereenzelviging met HORNBACH en hun enthousiasme voor het werk. Dit zijn de bouwstenen voor individueel en gezamenlijk succes.

 

Wij stimuleren doelgericht de ontwikkeling van ons personeel

Als leidinggevenden zijn we verantwoordelijk voor de vakbekwaamheid en ontwikkeling van ons personeel. Als rolmodel geven we het goede voorbeeld. Wij investeren in de verdere ontwikkeling van onze eigen vaardigheden om aan de toekomstige behoeften van het bedrijf te kunnen voldoen.

 

Wij controleren regelmatig en gepast

Controle is geen doel op zich. Controle is bedoeld om ons personeel te sturen en zo het bereiken van onze doelen veilig te stellen.